WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości polega na przygotowaniu przez Rzeczoznawcę Majątkowego autorskiej opinii w formie operatu szacunkowego, którego podstawą jest oszacowanie wartości praw do nieruchomości. Nieruchomością zgodnie z kodeksem cywilnym jest kolokwialnie ujmując wszystko to, co trwale związane jest z gruntem i opisane jest w jednej Księdze Wieczystej.

Wyceny nieruchomości może dokonywać jedynie Rzeczoznawca Majątkowy posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe przyznane przez Ministra Infrastruktury. Oszacowana w wycenie wartość rynkowa jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy przyjęciu pewnych założeń. Przy czym należy pamiętać, że oszacowana w operacie wartość nie jest ceną transakcyjną. Cena transakcyjna uzależniona jest od umiejętnych negocjacji pomiędzy stronami i może opierać się na danych uzyskanych od Rzeczoznawcy.

Potrzebujesz wyceny prywatnie, dla firmy, instytucji?
Działki Domu Lokalu Mieszkania Innej
To świetnie trafiłeś. Wykonam dla Ciebie wycenę zgodnie ze standardami
Jeśli trzeba szybko Jeśli można tanio

Wszystko zależy od Ciebie oraz celu wyceny.
Na temat ceny rozmawiamy, negocjujemy i osiągamy porozumienie.
Dla moich klientów nieustannie się dokształcam i szkolę aby jak najlepiej robić to co lubię i robię czyli wyceniać i szacować
Swoja prace wykonuje z zadowoleniem klienta i satysfakcją dla mnie.

Służebność została uregulowana w kodeksie cywilnym w artykułach od 285 – 3054 oraz jako ograniczone prawo rzeczowe w art. 244 – 251. Kodeks cywilny reguluje trzy rodzaje służebności:

służebności gruntowe (art. 285 – 295) służebności osobiste (art. 296 – 305) służebność przesyłu (art. 3051 – 3054)

Kodeks cywilny zawiera również przepisy o służebności drogi koniecznej (art. 145) oraz służebności budynkowej (art. 151). Nie są to jednak odrębne rodzaje służebności, gdyż służebność drogi koniecznej jest ustanawiana jako służebność gruntowa lub osobista, a budynkowa jako rodzaj służebności gruntowej.