NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski, w tym obiekty biurowe, hale magazynowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, lokale handlowe (tzw. lokale użytkowe), centra handlowe, magazyny handlowe, niektóre budynki użyteczności publicznej (gmachy lotnisk, kina, etc.).

Wycena nieruchomości komercyjnych, które mogą generować dochód dokonywana jest w podejściu dochodowym. Zgodnie z art. 153 ust. 2 „Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Podejście to stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód.”

Oferujemy również usługę kompleksowej wyceny maszyn i urządzeń ruchomych środków trwałych, które są bardzo często potrzebne naszym Klientom, szczególnie przy wycenie nieruchomości specjalistycznych i produkcyjnych.

Wykonujemy wyceny wszelkich środków trwałych a w szczególności
kotły i maszyny energetyczne maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe urządzenia techniczne środki transportowe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie statki, jachty i inne jednostki pływające inwentaż żywy inne …
Przykładowe cele dla których wykonujemy wyceny
dla okreslenia wartości rynkowej dla określenia wartości godziwej dla celów transakcji kapitałowych dla celów kredytowych dla celów finansowych (leasing, itp.) dla celów kupna – sprzedaży na potrzeby sprawozdań finansowych dla celów egzekucyjnych dla celów podatkowo – skarbowych dla celów spadkowych dla celów sądowych podział majątku wycena maszyn rolniczych kredyt, leasing inne …