NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wykonujemy

Wykonujemy zakres dokumentacji dotyczącej nieruchomości jest określany indywidualnie przez rzeczoznawcę w zależności od celu, zakresu i charakterystyki przedmiotu wyceny. Dla wygody naszych Klientów służymy pomocą – w przypadku konieczności pozyskiwania dokumentacji.

Wyceny realizowane są dla klientów indywidualnych , podmiotów gospodarczych, instytucji czy też Samorządów.

Potrzebujesz wyceny prywatnie, dla firmy, instytucji?
Działki Domu Lokalu Mieszkania Innej
To świetnie trafiłeś. Wykonam dla Ciebie wycenę zgodnie ze standardami
Jeśli trzeba szybko Jeśli można tanio

Wszystko zależy od Ciebie oraz celu wyceny.
Na temat ceny rozmawiamy, negocjujemy i osiągamy porozumienie.
Dla moich klientów nieustannie się dokształcam i szkolę aby jak najlepiej robić to co lubię i robię czyli wyceniać i szacować
Swoja prace wykonuje z zadowoleniem klienta i satysfakcją dla mnie.

Przedmioty szacowania mogą stanowić przykładowo następujące typy nieruchomości:

lokalowe mieszkalne i użytkowe gruntowe niezabudowane i zabudowane mieszkalne i użytkowe komercyjne i przemysłowe rolne

Określamy wartości nieruchomości m.in. dla celów:

budowli trwale z gruntem związanych praw związanych z nieruchomościami przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części rolne

Określamy wartości nieruchomości m.in. dla celów:

kredytowych ustalenia ceny sprzedaży ubezpieczenia sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości) ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów) ustalenia czynszu dzierżawnego opłacalności inwestowania w nieruchomości dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp. dla potrzeb dla celów związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych dla celów odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości dla celów rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości dla potrzeb określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.) oraz dla innych indywidualnie określonych potrzeb inwestora.

Wykonujemy również wyceny praw związanych z nieruchomościami, np.:

służebności przesyłu służebności gruntowych (w tym drogi koniecznej) wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości